Smile
  • 1. Komplexné stomatologické vyšetrenie
  • 2. Hygiena
  • 3. Detské zubné lekárstvo
  • 4. Konzervačné zubné lekárstvo
  • 5. Endodoncia
  • 6. Protetické zubné lekárstvo
  • 7. Chirurgická stomatológia
  • 8. Bielenie zubov

Komplexné stomatologické vyšetrenie

Návšteva zubnej ambulancie nepatrí k najobľúbenejším návštevám, a práve preto je nevyhnutné pravidelné komplexné stomatologické vyšetrenie.

Svojim prístupom sa snažíme o Vašu bezstresovú návštevu u nás. Komplexné vyšetrenie zahŕňa – vyšetrenie zubov, ich usporiadania, parodontálnych tkanív, sliznice, jazyka, podnebia, čeľustno-sánkového kĺbu, RTG snímky na detekciu skrytých kazov, návrh liečebného plánu, finančný a časový odhad terapie.


Hygiena

Nácvik správneho čistenia zubov, odstraňovanie zubného kameňa, odstraňovanie zubného povlaku pieskovaním -airflowom.
Dentálna a ďasien, zabraňuje ďalším zdravotným problémom a je súčasťou nášho každodenného života. Je to účinná liečebno-preventívna metóda k zachovaniu vlastných zubov v ústach po celý život. Na odstraňovanie zubného kameňa a zubného povlaku používame moderný pristroj švajčiarskej firmy EMS Air flow 2, ktorý zabezpečuje dokonalé odstránenie zubného kameňa ležiaceho ako nad, tak i pod ďasnami, odstraňuje nánosy zubného plaku a zároveň aj škvrny a pigmentácie tvrdých zubných tkanív od kávy, čaju, červeného vína a fajčenia.


Detské zubné lekárstvo

Sústredime sa hlavne na preventívnu činnosť, to znamená preventívne prehliadky, u detí a dorastu do 18 rokov 2x ročne inštruktáž a s rodičmi, fluoridáciu zubov, pečatenie, preventívne výplne.


Konzervačné zubné lekárstvo záchovná stomatológia

Cieľom je ošetrenie najrozšírenejšieho chronického infekčného neprenosného ochorenia, a to zubného kazu. Pri zubnom kaze dochádza k poškodeniu tvrdých zubných tkanív a následnej deštrukcii zuba. Na ošetrenie zubného kazu používame rôzne druhy výplňových materiálov od amalgámu cez kompozitné materiály až po najmodernejšie výplňové materiály - sklenenými vláknami vystužené kompozitné materiály a tzv. bulk fill kompozity.


Endodoncia

Zaoberá sa ošetrením zapálenej zubnej drene a následným ošetrením koreňového systému zuba. Veľmi často zápal zo zubnej drene prechádza až do oblasti hrotu koreňa zuba a do kosti, čo predstavuje ložisko infekcie a môže sa šíriť do celého organizmu ("mŕtve zuby").
Nevyhnutnou súčasťou endodontického ošetrenia je zhotovenie intraorálnych RTG snímok a následné pravidelné kontroly. Na ošetrenie používame najmodernejší systém nemeckej firmy VDW.GOLD + Reciproc a následne prístroj BeeFill na plnenia koreňových kanálov.


Protetické zubné
lekárstvo

Zaoberá sa náhradou chýbajúcich zubov podľa typu defektu.
Fixná protetika sa zaoberá náhradou jedného alebo viacerých zubov zhotovením buď korunkou alebo fixným mostíkom. Zhotovujeme fixné náhrady od fazetovaných, kovokeramických až po celokeramické. Pri strate viacerých zubov ponúkame riešenie čiastočne snímateľnými náhradami, či už klasickými živicovými náhradami (s kovovými sponami) alebo náhradami zhotovenými z atypických živíc (bezkovové). Ponúkame aj zhotovenie zásuvných spojov, využitie magnetov pri zhotovovaní protéz a zhotovenie mostíkov na sklenenom vlákne. Pri strate všetkých zubov riešenie totálnymi náhradami, či už klasickými živicovými alebo zo špeciálnej živice určenej aj pre alergikov.


Chirurgická stomatológia

Jednoduché extrakcie zubov. Spolupráca zo stomatochirurgom v prípade komplikovanejších zákrokov.

Bielenie zubov

Ponúkame bielenie zubov formou zhotovenia formičiek na domáce bielenie alebo ambulantne pomocou lampy EMS Swiss light.

S nami Váš úsmev bude vždy dokonalý!